Østfoldfotografen

Østfoldfotografen 2024 - Arr.   Moss Fotoklubb


Moss Fotoklubb har gleden av å invitere til Østfoldfotografen 2024.


Østfoldfotografen er en fotokonkurranse som er åpen for alle medlemmer i fotoklubber
innenfor Østfold fylke. Konkurransen arrangeres på rundgang mellom klubbene i Østfold, og
for 2024 er det Moss Fotoklubb som har æren av å være arrangør.


Klasser
Østfoldfotografen har fire digitale klasser, og for alle klasser gjelder at det kan leveres i farge
eller monokrom (d.v.s. farge og mono konkurrerer side om side) . Klassene for 2024 er:
• Fritt motiv
• Kreativt
• Male med lys
• Silhuett


Klassene er nærmere beskrevet i vedlegget «Veiledning til deltagere og jury Østfoldfotografen
2024». Hver deltager kan delta med ett bilde per klasse (totalt inntil fire bilder). Man kan delta
i en eller flere klasser, men merk at det kåres en sammenlagt vinner basert på totalpoengsum
for de fire klassene.


Påmelding og betaling av deltakeravgift
Påmeldingsfrist for Østfoldfotografen 2024 er 31. januar 2024. Deltageravgiften er kroner 250,-
uavhengig av hvor mange klasser man deltar i.


Påmelding gjøres ved to handlinger:
• Send bildene som vedlegg i mail til kveldensbilde@mossfotoklubb.com. I mailens
emnelinje skriver du «Østfoldfotografen 2024 + deltagernavn + fotoklubb»
• Betale påmeldingsavgift – kroner 250 - til konto 1080 60 74077. I feltet for KID-
nummer skrives «ØF 2024 + deltagernavn»


Gyldig påmelding forutsetter at så vel bilde(r) som betaling er mottatt 31.01.2024.


Krav til bilde
Bildefilen(e) leveres i JPG-format. Bildet skal være 2400 piksler langs lengste side og maksimum
filstørrelse er 3MB.


Hver enkelt bildefil skal gis navn på formatet: Klasse_Bildetittel_Fornavn_Etternavn (f.eks. Fritt
motiv_Lys i natten_Ola_Nordmann)


I utgangspunktet kan man delta med et hvert (digitalt) bilde. Eneste unntak er at bilder som
tidligere har blitt premiert i Østfoldfotografen (plassene 1, 2 og 3) ikke kan brukes på nytt –
heller ikke i andre klasser enn den klassen hvor bildet tidligere har blitt premiert.
Se forøvrig vedlagte «Veiledning til deltagere og jury Østfoldfotografen 2024»


Premiering
I hver av de fire klassene vanker det flotte premier for plassering 1, 2 og 3.
Det kåres og premieres en sammenlagtvinner - «Årets Østfoldfotograf». I hver av de fire
klassene gis det plasseringspoeng til de 10 første plassene, og vinneren er den fotograf som
totalt sett samler flest plasseringspoeng.


Det kåres «Årets klubb». Denne tittelen går til den klubb som totalt sett samler flest
plasseringspoeng.


Bruk av bilder
Ved å delta aksepterer fotografen at bildene kan benyttes for følgende formål:
• Oversendelse av bildene til eksterne jurymedlemmer
• Bildevisning under premiering
• Bildemontasje som viser deltagende bilder og som sendes til deltagerklubbene for
videre bruk etter at konkurransen er avsluttet
• Arkiv som inneholder samtlige bildetitler (som angitt på bildefil) samt bildefiler for
bilder med plassering 1, 2 og 3 i hver enkelt klasse. Dette arkivet er kun for historisk
referanse og innholdet vil ikke bli publisert.


Kontaktinformasjon
Arrangørens kontaktperson for «Østfoldfotografen 2024» er Øystein Skjerve. Spørsmål eller
andre henvendelser kan gjøres per mail til styreleder@mossfotoklubb.com eller på telefon
90683240.


Mvh
For Moss Fotoklubb
Øystein Skjerve


Veiledning til deltagere og jury – Østfoldfotografen 2024


Østfoldfotografen er en fotokonkurranse hvor alle medlemmer i fotoklubbene innenfor det
gamle Østfold fylke inviteres til å delta. Konkurransen er ment å være et lavterskel
konkurransetilbud hvor alle klubbmedlemmer oppfordres til å delta – også de som i liten grad
konkurrerer utenfor arrangementer i regi av egen klubb. Gjennomføring av Østfoldfotografen
går på rundgang mellom fotoklubbene som deltar.


Konkurransen har fire tema hvorav temaet «Fritt» og «Kreativt» er fast på programmet hvert
år. De to resterende tema gis av arrangerende klubb. Temaene bekjentgjøres i god tid før
konkurransen og er ment å tjene til inspirasjon for ulike aktiviteter i klubbene.
Det er separat vurdering og premiering av hvert tema. I tillegg kåres som «Østfoldfotograf»
den deltager som scorer flest plasseringspoeng samlet sett. Likeledes kåres «Årets klubb» hvor
det er summen av plasseringspoeng for alle klubbens deltagere som avgjør.
Konkurranseregler og beskrivelse av tema 2024


Generelt
Østfoldfotografen er en fotokonkurranse. Alle bidrag skal være utført ved fotografisk teknikk
av konkurransedeltageren selv. Det er således ikke tillatt med bilder eller elementer i et bilde,
som er generert gjennom bruk av kunstig intelligens e.l. Det er ikke tillatt å legge til elementer
i bildet som er hentet fra andre media (så som tekster, symboler, grafikk e.l.).
For alle tema gjelder at bildet kan være farge eller monokrom.
Deltagende fotograf er selv ansvarlig for at bilder som benyttes i Østfoldfotografen er lovlig
tatt og at bildet lovlig kan offentliggjøres innenfor konkurransens intensjon.
Klassen kreativt åpner for bruk av kreative verktøy i programvare så som Photoshop – dog
innenfor konkurransens generelle regler hvor alle elementer skal være fotografert av
innsender selv o.s.v. For øvrige klasser gjelder at man kan gjøre normal bilderedigering
(Lightroom, e.l.), men det er ikke tillatt med «manipulering» ut over grensene for normal
redigering.


Kreativt
Temaet «Kreativt» er bredt definert. Det kan være et kreativt motiv, det kan være kreativ bruk
av fototeknikk og det kan være kreativitet i etterarbeid. I temaet «kreativt» er bruk av
Photoshop og tilsvarende programvare tillatt, men fortsatt innenfor de generelle reglene
gjengitt ovenfor.
Ved juryering skal juryen ta hensyn til både det rent fotografiske (som man ville gjøre i juryering
av et hvert bilde) men det kreative elementet skal også tas hensyn til. Juryen må derfor ta
stilling til både graden av kreativitet og graden av fotografisk gjennomføring og deretter
vurdere bildets samlede kvalitet.


Fritt motiv
Temaet «Fritt motiv» åpner for alle typer motiv over hele spekteret av fotografi. Juryen skal
vektlegge alle sider ved bildet så som komposisjon, fargebruk, formidling og teknisk utførelse.
Male med lys
«Male med lys» kan leses som selve definisjonen på fotografi, men det er ikke slik dette temaet
er tenkt. Med temaet «Male med lys» tenker vi på bruk av ekstern lyskilde enten for å
belyse/fremheve deler av et motiv (f.eks. lommelykt eller lyskaster brukt mot deler av et motiv
fotografert i mørket) eller bruk av en lyskilde for å skape selve motivet (strobelys, lyslenker,
lykter, brennende stålull o.s.v.).
Bildet skal være tatt i en eksponering (det er ikke tillatt med redigeringsteknikker dere flere
bilder er satt sammen til et ferdig bilde)
Juryen skal vektlegge at bruken av eksternt lys enten skaper eller forsterker bildets motiv.


Silhuett
Motivmessig kan temaet «Silhuett» egentlig være nesten hva som helst så lenge motivet er
utformet som en silhuett. Hovedmotivet skal fremstå som mørkt mot bakgrunnen og det er
den ytre formen som skal vektlegges. Det er likevel akseptabelt at elementer i motivet
fremkommer så lenge dette ikke er avgjørende for forståelsen av bildet (f.eks. nyanser av
svart/mørkt).
Juryen skal særlig vektlegge komposisjon og tekniske kvaliteter.